Online zorgontwikkelingen 2020

“De juiste zorg, op het juiste moment met de juiste informatie en op de juiste plek.” Zo formuleren zorgpartijen en de overheid de ingezette transformatie van het zorgproces. De toenemende werkdruk, capaciteitsproblemen en de hoge administratieve lasten, vormen een stimulans om op een slimme manier e-health oplossingen in te zetten en zo ook in de toekomst de benodigde zorg te kunnen blijven bieden. De coronacrisis draagt ertoe bij dat de transformatie in een stroomversnelling is geraakt. Alleen wat zijn nu de belangrijkste online zorgontwikkelingen voor 2020 en wat biedt dat voor kansen voor uw praktijk? Wij hebben de 7 online zorgontwikkelingen voor u op een rijtje gezet.

 

Ontwikkeling 1: Van persoonlijk contact naar video consults

Persoonlijk contact wordt in toenemende mate vervangen door zorg op afstand. De afgelopen jaren zijn er steeds meer succesvolle zorgcases ontstaan waar blended therapie wordt toegepast. Beeldzorg is in veel gevallen gemakkelijker, efficiënter en goedkoper. De populariteit en toepasbaarheid van beeldbellen is door het coronavirus de afgelopen maand ineens in stroomversnelling geraakt. Op het moment dat de noodzaak er is, dan kunnen ontwikkelingen ineens heel snel doorgevoerd worden. Echter het is een ontwikkeling die al jaren speelt en ook na corona een vast onderdeel zal blijven in het zorglandschap. De steun van zorgverzekeraars en de overheid is er nu ook. Zorgverzekeraars vergoeden een online zorgconsult en de overheid geeft subsidies om e-health oplossingen in de praktijk aan te kunnen bieden. Wij merken dat de uitdaging er nu vooral in zit hoe u dit als praktijk een vast onderdeel kunt laten worden van uw behandelingen. Zorgverlenen is een mensenberoep. Veel praktijken vinden de veranderde rol die een zorgverlener inneemt via videobellen soms nog lastig, zeker bij bepaalde doelgroepen. Echter; alles draait om communicatie. Middels een goede communicatie implementeert u online zorg succesvol binnen uw praktijk.

 

Ontwikkeling 2: Blended care verandert rol zorgverlener

Van fysieke afspraken en vooral hands on behandelingen, verandert de integratie van online tools de zorg richting blended care. Hiermee verandert de rol van de zorgverlener. Van hoofdzakelijk behandelaar, neemt u als zorgverlener steeds meer de rol in van begeleider, adviseur en coach. Diagnostische kennis en hands on behandelingen zijn en blijven daarbij onmisbaar. Techniek biedt een aanvulling, geen vervanging.

 

Ontwikkeling 3: Van zorgverlening naar zelfredzaamheid en zelfservice

De inzet van digitale middelen maakt het mogelijk cliënten te betrekken in hun eigen zorgtraject en de verantwoordelijkheid van het zorgproces te delen. De gedachte waarin cliënten verwachtten dat de zorgverlener ‘hun klachten wel zal oplossen’ is achterhaald. Bewustwording van de eigen rol en het bespreekbaar maken van de commitment van de cliiënt is een belangrijk onderdeel van de zorgtransformatie. Dankzij e-health oplossingen kunnen cliënten zelf, buiten de behandelmomenten om, aan de slag en zelfredzaam worden. 4 op de 10 cliënten met een chronische aandoening, meet bijvoorbeeld zelf bepaalde gezondheidswaarden en houdt deze digitaal bij. Ziekenhuizen hebben op grote schaal patiëntportalen geïntroduceerd. Huisartsen maken steeds meer gebruik van online apps om onder andere de telefonistes te ontzien en maken dankbaar gebruik van het online platform thuisarts.nl. Op Mentaalvitaal.nl van het Trimbos instituut staan programma’s, apps en tools gericht op zelfhulp bij onder meer rouw, burn out, mindfulness tot hulp bij stoppen met roken voor jongeren. De Nederlandse GGD’s hebben een eigen appstore gelanceerd. Op de website ggdappstore.nl vindt u tientallen apps die gezond gedrag bevorderen. En er komen steeds meer systemen op de markt waarmee u zelf gezondheidswaarden kunt meten en doorgeven zoals met de ThuisMeetApp, de SkinVision app is gelanceerd om zelf te meten of u een kwaadaardige moedervlek hebt, de Join2Move app om mensen met artrose zelfstandig aan de slag te laten gaan met hun artrose klachten en zwangeren kunnen gebruikmaken van de app Zwangerhap om precies te weten welk eten ze wel en niet mogen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarbij technologie ervoor zorgt dat de zorgklant steeds meer de regie in eigen handen krijgt.

 

Ontwikkeling 4: Van ‘reguliere’ zorg naar ‘gepersonaliseerde’ zorg

We registreren steeds meer data. Denk aan consumentengedrag en persoonlijke gezondheidsdata zoals bloedwaarden, gewicht, klachten en stemmingen. Met slimme wearables zoals gezondheidstrackers, thuismeetapparatuur, apps en sensoren die steeds vaker op en in het lichaam verstopt zitten. Door de combinatie van al die gegevens, zijn gedrag en ziektes steeds beter te voorspellen. Zorg en preventie kunnen daardoor op maat, en zelfs voordat de cliënt er behoefte aan heeft, aangeboden worden. Denk bijvoorbeeld aan het volgende bericht tijdens het hardlopen: ‘Je drukt met meer gewicht op uw linkerbeen, hiermee loopt u kans op een hardloopblessure ’. Dit wordt ook wel ‘quantified self’ genoemd. Waarbij de mens in toenemende mate technologie integreert in zijn leven, met als doel gezondheidsinformatie te verzamelen over zichzelf en hiervan te leren.

 

Ontwikkeling 5: Er ontstaan steeds meer zorgplatformen/zorg apps

Op het gebied van zorg gaan we naar steeds meer digitaal gedreven platformen en apps. Onder regie van een platformaanbieder worden zorgverleners en/of zorgaanbod samengebracht, om zo producten en diensten te kunnen leveren aan zorgconsumenten. Leveranciers kunnen door het samenkomen op de platforms toepassingen ontwikkelen voor verschillende zorgbehoeften. Door dit samenspel kan er sneller worden geïnnoveerd. Voorbeelden van zulke platformen in de fysiotherapie zijn MijnZorgApp, Physitrack, Huiswerkoefeningen.nl, Facetalk en Uw Zorg Online app. De data die door deze apps worden verzameld kan weer gekoppeld worden aan de cliënt dossiers, waardoor er meer zorg op maat geboden kan worden. Zo worden klanten via hun smartphones herinnerd wanneer het tijd is voor hun fysiotherapie oefeningen. Ook aan de kant van de bedrijfsvoering kunnen zorgpraktijken sinds kort samenkomen, op een benchmark platform. De Qualiview Bedrijfsvoeringstool geeft praktijkeigenaren de mogelijkheid de praktijk te vergelijken met andere soortgelijke praktijken op het vlak van bedrijfsvoering om zo inzicht te krijgen in mogelijke verbeterpunten richting de toekomst.

 

Ontwikkeling 6: Onderzoek naar nieuwe technologieën binnen de zorg

Er wordt steeds meer tijd en geld geïnvesteerd in het verkennen en onderzoeken van de impact van nieuwe technologieën binnen de zorg. Een voorloper hierin is het Radboudumc met haar REshape Center for Innovation. Een ‘experience center’ waar artsen kennis kunnen maken met nieuwe initiatieven zoals videoconsulten, virtual reality of een 3D-printer. REshape onderzoekt de mogelijkheden van ‘participatory healthcare’ en nieuwe oplossingen zoals een virtuele kliniek, zelfmonitoring, patiëntcommunities en blockchain. Binnen de fysiotherapie is om deze reden het Innovatie Platform Fysiotherapie opgericht en worden er vanuit zorgverzekeraars ook steeds meer financiële bijdragen geschonken aan innovatieve projecten. Zo heeft VGZ in samenwerking met Reuma.nl geholpen bij de totstandkoming van de Join2Move app, voor mensen met artrose en heeft CZ bijvoorbeeld geholpen bij de ontwikkeling van de Uw Zorg Online app voor huisartsen en apothekers. Ook heeft de overheid deze maand nog een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld voor praktijken die in de corona-tijd een e-health oplossing wilden implementeren binnen hun praktijk gericht op ouderenzorg. Om zorgverleners overzicht te bieden in alle ontwikkelingen die lopen op het gebied van e-health, bestaan verschillende kennisplatform om zorgverleners structureel bij te praten over dit onderwerp, zoals smarthealth.nl

 

Ontwikkeling 7: Van fysieke behandeling naar virtuele behandeling

Met virtual reality kunt u de fysieke zorg deels digitaal inrichten. Dit biedt enorm veel kansen voor opleiding-, trainings- en behandeldoeleinden. Zo gebruikt revalidatiecentrum Klimmendaal een ingenieus virtual reality-systeem (Grail) met loopband en een enorm panoramisch scherm van 180 graden om cliënten met bewegingsproblemen nog beter op weg te helpen tijdens de revalidatiebehandeling. Met levensechte simulaties en uitdagingen. Isala Klinieken biedt virtuele hartzorg met telehartrevalidatie. Via een portal kan een verpleegkundige in het ziekenhuis precies zien hoe vaak een hartpatiënt thuis traint, of het in de juiste hartzone gebeurt, enzovoort. Die gegevens ziet de patiënt zelf ook en worden met een beveiligde smartphone naar het ziekenhuis verstuurd. Bij de zorg voor ongeneeslijk zieken kan virtual reality ingezet worden om het leven draaglijker te maken. Zo kunnen Alzheimerpatiënten vaak gebeurtenissen uit het verleden veel helderder herinneren dan recente gebeurtenissen. Met behulp van VR oplossingen kunnen patiënten gebeurtenissen uit het verleden herbeleven. De patiënten worden er zichtbaar kalmer door en ze zitten direct een stuk beter in hun vel. Virtual reality zal een grote rol spelen in online zorg in de toekomst. Momenteel wordt virtual reality al ingezet om pijn te verlichten bij complexe chronische pijnpatiënten, maar zijn de mogelijkheden waar virtual reality een toegevoegde waarde kan bieden eindeloos.

Tijd om op onderzoek uit te gaan welke van deze online zorgontwikkelingen een toegevoegde waarde kunnen bieden aan de zorg binnen uw praktijk.

 

Kunt u hulp gebruiken bij het inzetten van communicatie om nieuwe online zorgtoepassingen succesvol te maken binnen uw praktijk?

Bekijk dan onze ZorgPromotor abonnementen of neem contact met ons op.

Wilt u meer weten over online ontwikkelingen in de zorg?

Lees dan ook ons ZORGPROMO Magazine ‘Online Zorg & Online Kansen’