Hoe kunt u succesvol blijven ondernemen als eigenaar van uw zorgorganisatie en waar liggen uw kansen in 2021? We hebben de vijf belangrijkste zorgontwikkelingen, die direct betrekking hebben op zorgorganisaties, voor u op een rijtje gezet.

Zorgontwikkeling 1: Substitutie van de zorg

Alle verzekeraars zijn het erover eens dat de substitutie van de zorg hoog op de agenda moet staan om de zorgkosten en de toenemende zorgvraag door onder andere de dubbele vergrijzing en de sterke toename aan mensen met een of meerdere chronische aandoeningen het hoofd te kunnen bieden. Dit vraagt om herinrichting van zorgprocessen. De substitutie van zorg krijgt een steeds prominentere plaats aan gesprekstafels en in onderhandelingsgesprekken. Er liggen hier veel kansen voor zorgorganisaties.

‘Hoe kunnen wij zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek?’ Is een vraagstuk waar op dit moment alle zorgverzekeraars druk mee bezig zijn. Er wordt daarvoor onder andere gekeken naar een verplaatsing van de tweede naar de eerste lijn, maar ook van de eerste naar de nul lijn.

Zorgontwikkeling 2: Schaalvergroting en samenwerkingsverbanden 

‘De handen ineenslaan’ is een hele belangrijke en steeds terugkerende boodschap. Zorgverzekeraars geven aan dat het belangrijk is dat er beter samengewerkt gaat worden binnen, maar ook over de lijnen heen. Verzekeraars adviseren zorgorganisaties om meer samen met elkaar op te trekken. Meer als groep naar buiten toe te treden. Zo laat u als zorgorganisatie zien “met ons kunt u zaken doen”. Hierdoor wordt u interessanter voor bijvoorbeeld gemeentes en voor zorgverzekeraars. Sectorspecialisten geven aan dat samenwerking niet per se plaats hoeft te vinden binnen één onderneming of juridische structuur, maar er kan ook op andere wijze samengewerkt worden met andere (zorg)ondernemers. Een van de trends die zij bijvoorbeeld signaleren is het realiseren van paramedische centra.

Zorgontwikkeling 3: Digitaal wordt het nieuwe normaal

Volgens onderzoek van ING kan in 2030 een vijfde van de huidige zorg op afstand worden gegeven. Digitalisering fungeert daarbij als ‘enabler’. We hebben te maken met twee soorten van digitalisering die nauw met elkaar samenhangen: de digitalisering van het dienstverleningsproces, waarbij de klant centraal staat en de digitalisering van het zorginhoudelijk proces, waarbij de inhoud van de zorg centraal staat.

Welke e-health oplossingen kunnen van toegevoegde waarde zijn binnen jouw zorgorganisatie?
Tijd om op onderzoek te gaan….

Er zijn nu al veel zorgcases bekend waar blended therapie succesvol is toegepast. Online zorg blijkt in deze gevallen gemakkelijker, efficiënter en goedkoper. Waren de zorgconsumenten in 2019 nog terughoudend ten aanzien van e-consults, tegenwoordig is beeldbellen al een stuk meer geaccepteerd. In de beleidsnota van 2021 lezen we dat het kabinet geld gaat steken in extra regelingen om digitale zorg te stimuleren. Eén ding kunnen we met zekerheid stellen: De corona crisis heeft het belang van kwalitatieve digitale zorg extra onderstreept. De ingezette transformatie van de zorg, waarbij het adagium is: ‘de juiste zorg, op het juiste moment met de juiste informatie en op de juiste plaats’, zal zich verder gaan uitkristalliseren. Zorgverzekeraars hebben ehealth toepassingen in elk geval hoog op de agenda staan komend jaar en willen ook investeren in ehealth projecten die bijdragen aan value based healthcare.

Zorgontwikkeling 4: Verschuiving van een hulpvragende patiënt naar een klant met een zorgvraag.

Een besef dat steeds meer begint door te dringen binnen de zorg, is de verschuiving van een hulpvragende patiënt naar een klant met een zorgvraag. Dat betekent dat mensen ook steeds kritischer worden in hun zoektocht naar de juiste zorgverlener. De nieuwe zorgconsumenten zijn de millennials, die gewend zijn om zelf de regie te hebben over hun eigen zorg. Zij bepalen met welke zorgverlener ze in zee gaan en kijken kritisch naar de kosten en resultaten van de geleverde zorg.

Dit is tevens een groep die gewend is om met digitale middelen om te gaan. Zij vinden het makkelijk om via een app hun eigen medische gegevens bij te houden. Van bloedgroep en medicijnen tot de medische gegevens van de huisarts, ziekenhuis, laboratorium en fysiotherapeut.

Waar u als zorgorganisatie aan moet denken is dat die ‘nieuwe klant’ steeds beter in staat is om zijn wensen te formuleren en zorgaanbieders te vergelijken. Dat gebeurt voornamelijk online, waar websites en patientbeoordelingen te vinden zijn. Daarom zal het onderscheidend vermogen van een zorgorganisatie, en de aanwezigheid van verschillende specialismen, een nog grotere rol gaan spelen. Als eigenaar van een zorgorganisatie moet u nadenken over uw positionering en een duidelijke visie voor de toekomst hebben. Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich? Welke samenwerkingsverbanden kunt u aangaan? Is uw website vindbaar en geeft het duidelijke informatie aan uw doelgroepen?

Zorgontwikkeling 5: Vergoedingsmodel staat onder druk

De cijfers liegen er niet om. De huidige vergoedingsmodellen komen steeds meer onder druk te staan. De aanvullende verzekering wordt steeds minder interessant. Zorgverzekeraars zijn het er uniform over eens, ‘willen wij de zorg in de toekomst ook toegankelijk en betaalbaar houden dan moet er naar alternatieve vergoedingsmodellen gekeken worden’. Overheid en verzekeraars juichen daarom innovatieve ontwikkelingen toe die de zorgkosten weten te drukken. De steun van deze stakeholders wordt daarom alleen maar groter als er initiatieven zijn voor value based healthcare. Welke vergoedingsmodellen daarbij passen, daar draaien al verschillende pilots voor. Verzekeraars staan open voor  ‘out-of-the-box’ ideeën en zijn bereid waar nodig af te stappen van traditionele inkoopvormen. Daarbij is de input van u, als zorgorganisatie eigenaar, op het gebied van innovatieve en meetbare behandelmethodes cruciaal.

“Als u doet wat u altijd deed, dan krijgt u wat u altijd kreeg”

Kunt u hulp gebruiken bij het inzetten van communicatie om nieuwe online zorgtoepassingen succesvol te maken binnen uw zorgorganisatie?  Bekijk dan onze ZorgPromotor abonnementen of neem contact met ons op.